Browsing Tag:

Certificate of Good Conduct

Visa & Immigration

IR-1 DCF Visa: ขั้นตอนที่ 2 การขอใบรับรองความประพฤติ

เราแนะนำให้ขอใบรับรองความประพฤติต่อในบ่ายวันเดียวกันหลังจากยื่น I-130 petition เลยค่ะ หากใครที่มาจากต่างจังหวัดจะได้ไม่ต้องเข้ามากรุงเทพฯ หลายรอบ จริง ๆ ไม่ต้องรอให้มีเคสนัมเบอร์ก่อนก็ได้ แค่มีใบเสร็จ […]…