Browsing Tag:

I-130

Visa & Immigration

IR-1 DCF Visa: ขั้นตอนที่ 1 การยื่นเรื่อง I-130 petition

✤✤✤ USCIS Office ที่กรุงเทพฯ ปิดสาขาไปแล้วตั้งแต่เมื่อสิ้นปี 2019 ดังนั้นการขอวีซ่าแบบ DCF จะทำโดยตรงจากไทยไม่ได้แล้ว ต้องเริ่มยื่นเรื่องที่อเมริกาเท่านั้น อ่านขั้นตอนของเราเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมเ […]…