เอกสารที่ได้รับจากสถานทูต ถือไว้ติดตัวและยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารที่ได้รับจากสถานทูต ถือไว้ติดตัวและยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

This post is also available in: enEnglish

No Comments

Leave a Reply