Browsing Tag:

CR-1

Visa & Immigration

IR-1 DCF Visa: ข้อมูลเบื้องต้น

สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษา วีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าสมรสเป็นวีซ่าที่ได้จากการแต่งงานกับบุคคลสัญชาติอเมริกัน ถือว่าเป็นวีซ่าประเภทถาวร (immigrant visa) การขอวีซ่าแต่งงานแบบ DCF คือการขอแบบ Direct Consular […]…