Visa & Immigration

วิธีการขอวีซ่าประเทศลาวแบบ on arrival

โพสท์นี้จะเป็นหลักการสำหรับการขอวีซ่าประเทศลาวแบบ on arrival ที่สนามบิน Wattay International Airport นครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น แต่หลักการใหญ่ ๆ ก็คล้ายกันสามารถนำไปปรับใช้กับการขอที่ด่านอื่น ๆ ได้ การขอแบบ on arrival มีข้อดีคือทำได้ง่าย รวดเร็ว สะดวกกว่าการต้องเข้าไปขอที่สถานทูตลาวโดยตรง แค่ต้องเตรียมหลักฐานประกอบการขอให้พร้อม

สำหรับคนไทย ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าลาว สามารถถือพาสปอร์ตไทยเข้าประเทศลาวได้เลย แต่จะมีระยะเวลากำหนดคืออยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน หากต้องการอยู่นานกว่านั้นต้องออกจากประเทศไปก่อนแล้วกลับเข้ามาใหม่

การขอวีซ่า on arrival นี้ปกติจะเป็นการขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือ Tourist visa เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็สามารถขอวีซ่าชนิดอื่นเช่น Business visa หรือ Official visa ได้เช่นกันตราบใดที่มีเอกสารจากที่ทำงานหรือกระทรวงของลาวแนบมาด้วย หากมีเอกสารทางการจากลาวแนบไปกับการขอ คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า แต่หากเป็น Tourist visa คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งราคาเท่าไหร่นั้นก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นคนสัญชาติประเทศใด คร่าว ๆ ก็คือจะอยู่ในช่วง US$30-42 ไม่เกินนี้

ข้อแนะนำ

  • บนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับจะเดินแจกแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าประเทศลาว เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แนะนำให้กรอกฟอร์ม ติดรูป และเซ็นชื่อให้เรียบร้อยก่อนลงเครื่อง
  • หลังลงจากเครื่องบินและเดินเข้าอาคารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว คุณจะเห็นแถวสำหรับการขอวีซ่า on arrival อยู่ขวามือ ถ้าเครื่องบินหลายเครื่องลงพร้อมกัน แถวจะยาวมาก ดังนั้นถ้ารีบเดินออกจากเครื่องบินมาต่อแถวได้เร็วเท่าไหร่ก็จะดี จะได้ไม่ต้องรอนาน
  • รูปถ่ายควรเป็นรูปปัจจุบัน และมีขนาดตามที่กำหนด (3×2.5 นิ้ว) แต่เท่าที่สังเกตเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เคร่งครัดมากตรงจุดนี้ หากลืมหรือไม่มีรูป ทางเจ้าหน้าที่มีบริการสแกนรูปจากหน้าพาสปอร์ตให้ แต่อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเล็กน้อย
  • เจ้าหน้าที่รับเฉพาะเงินสกุลบาทหรือ US Dollar เท่านั้น ดังนั้นควรเตรียมแลกเงินมาให้พร้อม
  • สำหรับ Tourist visa จะสามารถพำนักอยู่ในประเทศลาวได้ไม่เกิน 30 วัน
  • ระหว่างที่เขียนโพสท์นี้ ทางสนามบิน Wattay มีการปรับปรุงอาคารเปลี่ยนไปมามาก ดังนั้นข้อมูลนี้ให้ถือว่าอัพเดทที่สุดแล้ว ณ วันที่เขียน

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบ on arrival

Fee in US DollarPassport Country
$20China
$30Australia and other countries
$31Sweden1
$35USA, UK, and most Europe
$40India, Pakistan, Sri Lanka2
$42Canada
Additional $1For overtime (4:00 PM-8:00 AM)

1 ไม่ต้องขอวีซ่าลาว อนุญาตชั่วคราวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2018 ถึง 31 ธันวาคม 2018 รวมถึงประเทศ Denmark, Finland และ Norway
2 ปากีสถานและศรีลังกา สามารถทำวีซ่าแบบ on arrival ได้ต่อเมื่อเป็นการเดินทางแบบ official และมีจดหมายการันตีอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศลาว

ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าลาว

CountryDays allowed to stay
Brunei14
Cambodia30
Denmark15
Finland15
Indonesia30
Japan15
Luxembourg15
Malaysia30
Mongolia30
Myanmar14
Norway15
Philippines30
Russia30
Singapore30
South Korea15
Sweden15
Switzerland15
Thailand30
Vietnam30

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าลาวแบบ on arrival ได้

Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Burundi, Cameroon, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Mozambique, Nauru, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syria, Tonga, Turkey, Zambia, and Zimbabwe

วิธีการ

วิธีการขอวีซ่าประเทศลาวแบบ on arrival

Serves: SawasdeeAmerica.com
Cooking Time: February 17th, 2018

Ingredients

  • 1. พาสปอร์ต
  • 2. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ดูหน้าตาฟอร์ม)
  • 3. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 3x2.5 นิ้ว 2 รูป (มีกาวติดมาด้วยไว้สำหรับแปะรูปก็ดีค่ะ)
  • 4. เงินสดสกุลไทยบาทหรือ US Dollar (สำหรับ US citizen $35, สำหรับสัญชาติอื่น ๆ ดูที่ตารางด้านบน)

Instructions

1

หลังจากเดินเข้ามาในบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้มองหาบริเวณที่มีป้ายบอกว่า Visa on Arrival ปกติแล้วจะเป็นแถวขวามือสุดติดกับผนังห้องโถงด้านขวา และส่วนมากก็จะเป็นแถวที่มีคนยืนต่อคิวยาวที่สุดด้วย

2

ที่หน้าต่างแรก ยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่

3

หน้าต่างถัดไปจะเป็นหน้าต่างสำหรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ราคาตามประเทศที่คุณถือพาสปอร์ต หากคุณยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจหรือทำงาน ไม่ต้องจ่ายค่าวีซ่า แต่ต้องมีหลักฐานจากกระทรวงหรือที่ทำงานที่ลาวประกอบการยื่น จ่ายเสร็จแล้วเดินต่อไปยังหน้าต่างสุดท้าย

4

ที่หน้าต่างสุดท้าย เจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อและยื่นพาสปอร์ตพร้อมประทับตราวีซ่าลาวคืนให้ ตรวจทานชื่อ-นามสกุล หมายเลขวีซ่า รวมถึงวันหมดอายุของวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนเดินออกจากแถวแล้วไปต่อแถวที่ Passport Control ต่อไป

Notes

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลาว (Department of Immigration of Lao PDR)
ที่อยู่: Vientiane capital, Chanthabouly District, Hatsady Village
เวลาทำการ: 8:00 AM-4:00 PM (M-F)
โทร: +856-021-219-607 (รหัสประเทศลาวคือ 856)
เว็บไซต์: immigration.gov.la

This post is also available in: enEnglish

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply