Browsing Tag:

Visa On Arrival

Visa & Immigration

วิธีการขอวีซ่าประเทศลาวแบบ on arrival

โพสท์นี้จะเป็นหลักการสำหรับการขอวีซ่าประเทศลาวแบบ on arrival ที่สนามบิน Wattay International Airport นครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น แต่หลักการใหญ่ ๆ ก็คล้ายกันสามารถนำไปปรับใช้กับการขอที่ด่านอื่น ๆ ได้ กา […]…